Historia

Yli 100 vuotias perheyritys haastaa lajinsa stereotypiat

Puunauloista urheilijoiden erikoispohjallisiin – vahvojen johdolla vuosisadan haasteita

Perheyritykselle perinteet ovat yhtä aikaa arvokkaita kilpailuedun kulmakiviä ja pahimpia vihollisia. J.A. Tenhunen Oy pyrkii tietoisesti – ja jatkuvasti – eroon 100-vuotiaan perheyrityksen stereotypioista katsomalla toimialaansa ja liikeideaansa 'helikopterista'.

Johan Alfred Tenhunen - Sota-aikojen epävarmuudet

Amerikan paluumuuttajan ja kauppiasyrittäjän Fredrik Tenhusen poika, Johan Alfred Tenhunen perusti yrityksensä vuonna 1915. Tällöin yrityksen tuotevalikoimassa oli mm. puunauloja ja asiakaskunta lähinnä valmistavan kenkä- ja nahkateollisuuden aloilta. Yritys säilyi läpi sotien ja perustajastaan kasvoi merkittävä liike-elämän vaikuttaja. Tenhusen menestyksen sanottiin perustuvan luotettavuuteen aikana, jolloin alalta puuttui lainsäädäntö jokseenkin kokonaan, ja jolloin mm. salaiset asiakasluotot ja polkumyynti aiheuttivat työtaisteluita ja konkursseja. Johan Alfredin työnä oli ”terve kauppa” ja hän saikin ansaittua tunnustusta, kun presidentti myönsi hänelle kauppaneuvoksen tittelin.

Omistajasuku on vaihtunut yrityksen historian aikana vain kerran. Nykyisen pääomistajan, Hannele Heinon isä, orivesiläinen kenkätehtailija kauppaneuvos Esko Heino teki yrityksen perustajan onnelliseksi ostamalla J.A. Tenhunen Oy:n vuonna 1966 osaksi Manner-Yhtymää. J.A. Tenhunen Ky:n toiminta oli hiipunut lähes olemattomiin, koska omistaja ei ollut löytynyt työlleen jatkajaa.

Esko Heino - Neuvostoliiton hajoaminen

Manner-Yhtymän tunnetuimpia brändejä olivat Umberto, Broadway ja Orto. Esko Heinon liikkeenjohtokyky oli aikalaisarvioiden mukaan erittäin hyvä ja dynaaminen. Heinon johtama yhtymä oli aikanaan Suomen toiseksi suurin kengänvalmistaja ja se työllisti parhaimmillaan yli 800 henkilöä ja valmisti vuodessa 800 000 paria jalkineita. Heino otti harkittuja riskejä koko yrittäjäuransa ajan ja kasvatti perustamansa Mantereen Kenkätehdas Oy:n ympärille yli toistakymmentä yritystä ja yhtymää käsittävän yritysryppään. Heino kuoli ennen Neuvostoliiton hajoamista, jonka jälkeen kotimainen tuotanto romahti ja vei mennessään tuhansia työpaikkoja. Kenkäteollisuus ajautui syvään lamaan, jonka jälkimainingeissa J.A. Tenhunen Oy irtautui lopullisesti Manner yhtymästä ja vuonna 1995 yrityksen johtoon astui Isänsä johtamistaitojen keskellä kasvanut tytär, Hannele Suhonen (Heino).

Hannele Heino – Globalisaatio

90- luvun puoliväliin asti Tenhunen toimitti kengänhoitoaineiden, nauhojen ja pohjallisten lisäksi aamu- ja jumppatossuja kenkäkaupoille sekä kenkäteollisuudelle komponentteja ja materiaaleja. Suomalaisen kenkäteollisuuden rakennemuutokset yhdessä kuluttajakunnan käyttäytymismallien kehityksen kanssa vauhdittivat yritystä etsimään uusia markkina-alueita. Toisin sanoen, kuluttajista yhä useampi halusi edullisempia jalkineita, joiden alkuperämaalla ei ollut merkitystä. Vuosikymmenen ajan kenkien maahantuonti oli Tenhusellakin merkittävä osa bisnestä. Kenkien maahantuonti alkoi kuitenkin hiipua vuosituhannen ensimmäisellä kymmenyksellä merkittävästi, kun ostokäyttäytymisen murroksessa maahantuonnin väliporras jakelukanavissa muuttui turhaksi, kun Kaukoidän tehtaat ja valmistus oli kaikkien toimijoiden saavutettavissa. Tenhusella ei enää uskottu kenkien maahantuonnin tuovan sitä kasvua ja kannattavuutta, jota yrityksiltä vaadittiin. Toimintaa kehitettiin jälleen voimakkaasti toimintaympäristön muuttuessa; kenkien osuutta vähennettiin ja resursseja suunnattiin tarvikekauppaan – erityisesti jalkojen hyvänolon tuotteisiin. Ikääntyvän väestön tarpeiden ymmärtäminen nähtiin jo 2000-luvulla kriittisenä menestystekijänä.

Teija Siren - Sähköinen liiketoiminta

Tänä päivänä Tenhusen tiimissä on 5 kokopäiväistä tekijää ja 2 edustajaa. Hannele Heinon tytär, Teija Siren on opetellut yrityksen toiminnan edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia jo yli kymmenen vuotta ja toimiikin nyt, äitinsä jäätyä eläkkeelle keväällä 2018, yrityksen toimitusjohtajana.

Jalkojen ja kenkien hvyinvoinnin parhaaksi – kuuluu Tenhusen slogan. Alansa toiseksi suurimpana tukkukauppana Suomessa Tenhusella on asiakaskuntaa ympäri maata. Yksityiset kenkäkauppiaat ja muut jalkojen hyvinvointia edistävät toimijat, kuten apteekit ja jalkahoitajat yhdessä päivittäistavarakaupan keskusliikkeiden kanssa luovat perustan Tenhusen liiketoiminnalle. Uusien jakelukanavien kehittäminen, tuoteuutuuksien hakeminen ja liiketoimintaidean kriittinen tarkastelu määrittelevät Tenhusen arkea ja luovat pohjaa tulevaisuuden menestykselle.

2020-luvun lähestyessä yrityksen fokus on tiukasti sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksien ymmärtämisessä ja oikea-aikaisessa käyttöönotossa.

Yrityksen arvoissa ja tekemisessä näkyy edelleen yli sadan vuoden perinteet ja perheyrityskulttuuri. Toisaalta uuden sukupolven myötä päivittäinen tekeminen yhdessä tulevaisuuden suunnitelmien päivittämisen kanssa tekevät 2020-luvun Tenhusesta nykyaikaisen ja dynaamisen toimijan.

 

 

 

"Ainakin se on selvää, että verolakimme pakottavat yrityksen vain kasvamaan tai pienemään – Ja me kasvamme. Omistuspohjan muutokset? On ehkä aikaista puhua niistä. Mutta joka tapauksessa säilymme perheyhtiöinä. Sukuyrityksellä ei ole menestymisen edellytyksiä, perheyrityksellä sen sijaan on.”

-Esko Heinon lausunto Aamulehdessä vuonna 1983 (22.4.), kun häneltä kysyttiin yhtymän tulevaisuudesta.